Dorobek

 

Publikacje naukowe

2024

[12] ks. dr Przemysław Krakowczyk, Formacja osób świeckich do pełniejszego udziału w liturgii Kościoła, w: Sympozjum, R. XXVII (2023), nr 2 (45), e-ISSN 2544-3283. s. 97-114

2023

2022

[9] Przemysław Krakowczyk, Synodalność liturgii, Studia Salvatoriana Polonica, T. 16(2022), s.27-43. ISSN 1898-3596

[8] Przemysław Krakowczyk, Bohater w sutannie. Ks. Stanisław Szulmiński SAC (1894-1941), OPINIA Nurtu Niepodległościowego, 39(137)2022, s. 320-373. ISSN 2352-5725

2021

[7] Przemysław Krakowczyk, Kalendarium życia sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego SAC na tle historii Kościoła, w: Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć, Poznań 2021, s.13-25.

[6] Przemysław Krakowczyk, Sługa Boży jako duchowy syn św. Wincentego Pallottiego, w: Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć, Poznań 2021, s. 101-144.

[5] Przemysław Krakowczyk, Teczka Szulmińskiego. Prześladowanie i męczeństwo Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego w świetle dokumentów archiwalnych, w: Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć, Poznań 2021, s. 189-229.

[4] Przemysław Krakowczyk, Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński oczami Abrahama Zaka, Żyda polskiego pochodzenia, współwięźnia z Uchty, w: Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć, Poznań 2021, s. 231-243.

2019

[3] A. Żak, P. Krakowczyk, W. Sadłoń, Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich przez niektórych inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz niektórych profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce. Wyniki kwerendy, Warszawa ISKK 2019.

2018

[2] Przemysław Krakowczyk, Przebóstwienie człowieka w liturgii Narodzenie Pańskiego, Ożarów Mazowiecki 2018, ss. 300 [publikacja zawiera dysertację doktorską pt. Wiara Kościoła w tajemnicę przebóstwienia człowieka wyrażona w tekstach euchologijnych Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Studium teologiczno-liturgiczne na podstawie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich, UKSW, Warszawa 2018]. ISBN 978-83-950359-0-6

2010

[1] Przemysław Krakowczyk, Rola Ducha Świętego w kształtowaniu uczestnictwa człowieka w liturgii. Studium teologiczno-liturgiczne na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, UKSW, Warszawa 2010, ss. 123, pr. mgr drkpt.


Książki

2023

[21] Przemysław Krakowczyk, Dobra Nowina. Prosta recepta na udane życie, t. 6: Okres zwykły (22-34 tydzień), Poznań 2023, s.280. ISBN 978-83-7014-958-1

[20] Przemysław Krakowczyk, Dobra Nowina. Prosta recepta na udane życie, t. 5: Okres zwykły (10-21 tydzień), Poznań 2023, s. 304. ISBN 978-83-7014-950-5

[19] Przemysław Krakowczyk, Dobra Nowina. Prosta recepta na udane życie, t. 4: Wielkanoc, Poznań 2023, s. 166. ISBN 978-83-7014-942-0

[18] Przemysław Krakowczyk, Dobra Nowina. Prosta recepta na udane życie, t. 3: Wielki Post, Poznań 2023, ss. 149. ISBN 978-83-7014-947-5

2022

[17] Przemysław Krakowczyk, Dobra Nowina. Prosta recepta na udane życie, t. 2: Okres zwykły (1-9 tydzień), Poznań 2022, ss. 216. ISBN 978-83-7014-933-8

[16] Przemysław Krakowczyk, Dobra Nowina. Prosta recepta na udane życie, t. 1: Adwent i Narodzenie Pańskie, Poznań 2022, ss. 152. ISBN 978-83-7014-929-1

2021

[15] s. M. Jana do Trójcy Przenajświętszej OVE, ks. Przemysław Krakowczyk SAC, s. Alicja Bławzdziewicz WNO, Droga krzyżowa ze Sługą Bożym ks. Stanisławem Szulmińskim SAC (praca zbiorowa), Warszawa 2021, s. 108. ISBN 978-83-950359-6-8

2020

[14] Przemysław Krakowczyk, Sługa Prawdy. Błogosławiony Ryszard Henkes SAC, Ząbki 2020, ss. 96. ISBN 978-83-7919-180-2

[13] Przemysław Krakowczyk, 9 dni ze Służebnicą Bożą s. Dulcissimą, Ożarów Mazowiecki 2020, ss. 48. ISBN 978-83-950359-4-4

[12] Przemysław Krakowczyk, Katechezy przedślubne. Praktyczne wskazówki dla narzeczonych, Ząbki 2020, ss. 76. ISBN 978-83-7919-183-3

[11] Przemysław Krakowczyk, Msza Święta. Tajemnica bez tajemnic, Poznań 2020, ss. 80. ISBN 978-83-62959-95-2

[10] Przemysław Krakowczyk, 9 dni ze Sługą Bożym Stanisławem Szulmińskim, Ząbki 2020, ss. 48. ISBN 978-83-7919-198-7

2019

[9] Przemysław Krakowczyk, Nowenna do bł. Józefa Stanka, Warszawa 2019.

2018

[8] Przemysław Krakowczyk, Msza święta krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Najświętszej Eucharystii dla duchownych i świeckich, Ząbki-Ożarów Mazowiecki 2018, ss. 272. ISBN 978-83-7919-117-8 (Apostolicum), ISBN 978-83-950359-1-3 (Misericordia)

[7] Przemysław Krakowczyk, Droga Maryi, Ząbki 2018, ss. 32. ISBN 978-83-7919-136-9

[6] Przemysław Krakowczyk, Z kolędą przy żłóbku. Spotkania kolędowe, Ząbki 2018, ss. 40. ISBN 978-83-7919-137-6

2017

[5] Przemysław Krakowczyk, Ty, o Boże, mnie umiłowałeś. Modlitwy do bł. Elżbiety Sanny, Ząbki 2017, ss. 88. ISBN 978-83-7919-058-4

2013

[4] Przemysław Krakowczyk, Modlitwa ciała. Postawy i gesty w liturgii, Ząbki 2013, ss. 96. ISBN 978-83-7031-857-4

2012

[3] Przemysław Krakowczyk, Święty Wincenty Pallotti, w: Pallotti. Świętość dla Apostolstwa. Dziedzictwo i wyzwanie. Apostolicum, Ząbki 2012, s. 2-15.

2010

[2] Przemysław Krakowczyk, Panie, daj nam świętych kapłanów, Apostolicum, Ząbki 2010, ss. 144. ISBN 978-83-7031-720-1

2007

[1] Przemysław Krakowczyk, Ze św. Wincentym Pallottim ku zjednoczeniu z Bogiem. Modlitewnik czcicieli św. Wincentego Pallottiego, Apostolicum, Ząbki 2007, ss. 224. ISBN 978-83-7031-600-6


Publikacje książkowe przygotowywane do druku
(plany wydawnicze)

 • Dobra Nowina. Prosta recepcja na udane życie, tomy 2-6 (2022/23)
 • Szulmiński. Przyjaciel wszystkich (2023)
 • Szulmiński. Dzienniczek duchowy i pisma zebrane (2023)
 • Małżeństwo. Od zakochania do miłości (2023)
 • Bierzmowanie dla opornych (2024)
 • Duch Święty i człowiek w liturgii (2023)
 • W Jerozolimskim Wieczerniku z Królową Apostołów. Modlitewnik. (2023)
 • Chrzest dla niewtajemniczonych (2024)
 • Wojna światów. Egzorcyzmy proste (2024)
 • W szkole Jezusa (2024)
 • Hierarchia kościelna (2024)
 • Pokuta i pojednanie dla każdego (2025)
 • Namaszczenie. Sakrament uzdrowienia (2025)
 • Święcenia w służbie Kościołowi (2026)
 • Przestrzeń święta (2026)

Artykuły popularnonaukowe

2023

[106] Aniołek Najświętszego Sakramentu (Neli Organ), Apostoł Miłosierdzia Bożego 1(117)2023, s. 38-40.

2022

[105] Święty od finansów (sł. B. Wenanty Katarzyniec), Apostoł Miłosierdzia Bożego 4(116)2022, s. 40-41.

[104] Najsłodsza. Śląska Mistyczka w drodze na ołtarze (sł. B. s, Dulcissima Hoffmann), Apostoł Miłosierdzia Bożego 3(115)2022, s. 48-49.

[103] Angelika. Kobieta, która zmieniła Amerykę (Matka Angelika, Założycielka EWTN), Apostoł Miłosierdzia Bożego 2(114)2022, s. 72-74.

[102] Nowa błogosławiona w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego (Bł. Matka Elżbieta Róża Czacka), Apostoł Miłosierdzia Bożego 1(113)2022, s. 28-29.

2021

[101] Zorza wolności wzeszła na Wschodzie, Apostoł Miłosierdzia Bożego 4(112)2021, s. 42-43

[100] Bogurodzica, Misericordia 4(204)2021, s. 18-21

[99] Świętość w posłudze ewangelizacyjnej, Posyłam Was 4(124)2021, s. 20-21

[98] Szulmiński jako pallotyn, Apostoł Miłosierdzia Bożego 3(111)2021, s. 34-35

[97] Misja Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego, Posyłam Was 3(123)2021, s. 22-23

[96] Elżbieta Czacka – nowa błogosławiona w ZAK [SAC], Misericordia 3(203)2021, s. 30-31

[95] Szulmiński – Apostoł Wschodu, Nasz Prąd 98/2021, s. 29-31.

[94] Szulmiński. Światło orientu, Apostoł Miłosierdzia Bożego 2(110)2021, s. 24-26

[93] Psalm 1: Dwie drogi życia, Misericordia 2(202)2021, s. 8-11

[92] Świętość przeżywana „po pallotyńsku”, Nasz Prąd 97/2021, s. 37-39.

2015

[91] Anastasis, Misericordia 4(140)2015, s. 10-11.

[90] Nóż na gardle, Misericordia 1(137)2015, s. 27.

[89] Kontemplując ikonę Bożego Narodzenia, Misericordia 1(137)2015, s. 6-8.

2014

[88] Rozesłanie, Zrozumieć liturgię…cz. 39, Misericordia 11(135)2014, s. 26-27.

[87] Błogosławieństwo, Zrozumieć liturgię…cz. 38, Misericordia 10(134)2014, s. 28-29.

[86] Modlitwa po Komunii, Zrozumieć liturgię… cz. 37, Misericordia 7-8(132-133)2014, s. 28.

[85] Puryfikacja, Zrozumieć liturgię… cz. 36, Misericordia 6(131)2014, s. 28-29.

[84] Procesja komunijna, Zrozumieć liturgię… cz. 35, Misericordia 5(130)2014, s. 29-30

[83] Łamane chleba i łączenie postaci, Zrozumieć liturgię… cz. 34, Misericordia 3(128)2014, s. 24-25

[82] Obrzęd pokoju, Zrozumieć liturgię… cz. 33, Misericordia 1(126)2014, s. 23-24

2013

[81] Modlitwa Pańska, Zrozumieć liturgię… cz. 32, Misericordia 12(125)2013, s. 23-24

[80] Liturgia Komunii, Zrozumieć liturgię… cz. 31, Misericordia 11(124)2013, s. 24

[79] Amen, Zrozumieć liturgię… cz. 30, Misericordia 10(123)2013, s. 19-20

[78] Doksologia, Zrozumieć liturgię… cz. 29, Misericordia 9(122)2013, s. 22.

[77] Epikleza komunijna i modlitwy wstawiennicze, Zrozumieć liturgię… cz. 28, Misericordia 7-8(120-121)2013, s. 29-30.

[76] Ofiarowanie, Zrozumieć liturgię… cz. 27, Misericordia 6(119)2013, s. 22.

[75] Świadkowie wiary, świadkowie Miłosierdzia, Misericordia 6(119)2013, s. 19.

[74] Szanuj Słowo Boga, Misericordia 5(118)2013, s. 12-14.

[73] Opowiadanie o ustanowieniu, Zrozumieć liturgię… cz. 26, Misericordia 3(116)2013, s. 18-19.

[72] Postsanctus, Zrozumieć liturgię… cz. 25, Misericordia 1(114)2013,

2012

[71] Modlitwa Eucharystyczna, Zrozumieć liturgię… cz.24, Misericordia 12(113)2012,

[70] Sanctus, Zrozumieć liturgię… cz.23, Misericordia 11(112)2012,

[69] Prefacja, Zrozumieć liturgię… cz.22, Misericordia 10(111)2012,

[68] Dialog przedprefacyjny, Zrozumieć liturgię… cz.21, Misericordia 9(110)2012, s. 18-19.

[67] Modlitwa nad darami, Zrozumieć liturgię… cz. 20, Misericordia 7-8(108-109)2012, s. 18-19.

[66] Na pielgrzymim szlaku, Misericordia 7-8(108-109)2012, s. 7.

[65] Ryba w sercu i na aucie, Misericordia 7-8(108-109)2012, s. 5.

[64] Św. Wincenty Pallotti. Święty na nasze czasy, Misericordia 6(107)2012, s. 26-27.

[63] Ryt obmycia rąk, Zrozumieć liturgię… cz.19, Misericordia 6(107)2012, s. 18-19.

[62] Ryt okadzenia darów, Zrozumieć liturgię… cz.18, Misericordia 5(106)2012, s. 30.

[61] Zmartwychwstał dla nas, Misericordia 4(105)2012, s. 11.

[60] Kolęda, czyli kilka słów o wizycie duszpasterskiej, Misericordia 1(102)2012, s. 14.

[59] Orszak Trzech Króli, czyli rzecz o obchodach Uroczystości Objawienia Pańskiego, Misericordia 1(102)2012, s. 11-13.

2011

[58] Ryt ofiarowania chleba i wina, Zrozumieć liturgię… cz.17, Misericordia 10(101)2011, s. 28-29.

[57] Mieszanie wody z winem, Zrozumieć liturgię… cz.16, Misericordia 9(100)2011, s. 6-7.

[56] Procesja z darami, Zrozumieć liturgię… cz.15, Misericordia 8(99)2011, s. 20-21.

[55] Ordo universalis – Modlitwa wiernych (cz. 2), Zrozumieć liturgię… cz.13, Misericordia 7(98)2011, s. 30-31.

[54] Ordo universalis – Modlitwa wiernych (cz. 1), Zrozumieć liturgię… cz.12, Misericordia 6(97)2011, s. 22-23.

[53] Narodziny dla nieba, Misericordia 5(96)2011, s. 8-9.

[52] Credo – wyznanie wiary, Zrozumieć liturgię… cz.11, Misericordia 4(95)2011, s. 22-23.

[51] Homilia, Zrozumieć liturgię… cz.10, Misericordia 3(94)2011, s. 22-23.

[50] Ewangelia, Zrozumieć liturgię… cz.9, Misericordia 2(93)2011, s. 14-15.

[49] Graduał – psalm responsoryjny; Procesja z Ewangeliarzem, Zrozumieć liturgię… cz.8, Misericordia 1(92)2011, s. 14-15.

2010

[48] Liturgia słowa i Lectio – czytania biblijne, Zrozumieć liturgię… cz.7, Misericordia 10(91)2010, s. 14-15.

[47] Gloria i Kolekta, Zrozumieć liturgię… cz.6, Misericordia 9(90)2010, s. 14-15.

[46] Akt pokuty, Zrozumieć liturgię… cz.5, Misericordia 8(89)2010, s. 14-15.

[45] Znak krzyża i pozdrowienie zgromadzenia, Zrozumieć liturgię… cz.4, Misericordia 7(88)2010, s. 18-19.

[44] Pozdrowienie ołtarza, Zrozumieć liturgię… cz.3, Misericordia 6(87)2010, s. 19.

[43] Liturgia – nasze codzienne życie, Nasz Prąd 2010 (nsp), s. 12-13.

[42] Znaki Bożej troski, Zrozumieć liturgię…, Misericordia 5(86)2010, s. 8-9.

[41] Święta paschalne, Zrozumieć liturgię…, Misericordia 4(85)2010, s. 4-5.

[40] Eucharystia, Zrozumieć liturgię… cz.1, Misericordia 3(84)2010, s. 14-15.

[39] Mieszanie wody z winem, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 68/2010, s. 45-46.

[38] Czym jest Liturgia?, Zrozumieć liturgię… Misericordia 2(83)2010, s. 13-14.

2009

[37] Pielgrzymka do źródeł chrzcielnych słowiańskiej Europy, Wiadomości SAC 4/2009, s. 115-117.

[36] Procesja liturgiczna, Zrozumieć liturgię…, Misericordia 6(78)2009, s. 12.

[35] Procesja z darami, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 67/2009, s. 27-28.

[34] Gesty liturgiczne (cz. 3), Zrozumieć liturgię…, Misericordia 5(77)2009, s. 20-21.

[33] Gesty liturgiczne (cz. 2), Zrozumieć liturgię…, Misericordia 4(76)2009, s. 12-13.

[32] Gesty liturgiczne (cz. 1), Zrozumieć liturgię…, Misericordia 3(75)2009, s. 14-15.

[31] Postawy liturgiczne (cz. 2), Zrozumieć liturgię…, Misericordia 2(74)2009, s. 13-14.

[30] Matka i Służebnica Słowa Bożego, Misericordia 2(74)2009, s. 3-4.

[29] Liturgia Eucharystyczna, Zrozumieć liturgię… [w:] Nasz Prąd 66/2009, s. 32-33.

[28] Postawy liturgiczne (cz. 1). Teologia ciała ludzkiego, Zrozumieć liturgię…, Misericordia 1(73)2009, s. 12-13.

2008

[27] Maryja – Służebnica Słowa Bożego, Królowa Apostołów Biuletyn ZAK 4(38)2008, s. 17-21.

[26] Oratio universalis – modlitwa powszechna, Zrozumieć liturgię… [w:] Nasz Prąd 65/2008, s. 31-33.

[25] Credo – wyznanie wiary, Zrozumieć liturgię… [w:] Nasz Prąd 64/2008, s. 31.

[24] Etapy formacji ucznia w szkole Jezusa Chrystusa, [w:] Królowa Apostołów Biuletyn ZAK 2(36)/2008, s. 7-17.

[23] Homilia, Zrozumieć liturgię… [w:] Nasz Prąd 63/2007-2008, s. 27-28.

2007

[22] Nasza formacja…, Nasz Prąd 2007 (numer specjalny), s. 28.

[21] Ewangelia, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 62/2007, s. 28-29.

[20] Graduał – procesja z ewangeliarzem, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 61/2007, s. 29-30.

[19] Czytania biblijne, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 59/2007, s. 28-29.

[18] Liturgia słowa, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 58/2007, s. 28-29.

2006

[17] Eucharystia, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 57/2006, 26-27.

[16] Eucharystia, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 56/2006, 31-33.

[15] W rozmowie z Marcinem Bornusem-Szczycińskim (wywiad), Nasz Prąd 56/2006, s. 8-11.

[14] Od redakcji… Seminarium śpiewa, Nasz Prąd 56/2006, s. 1.

[13] Kyrie eleison. Gloria, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 56/2006, s. 31-33.

[12] Akt pokuty, Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 55/2006, s. 27.

[11] Pozdrowienie ołtarza, Nasz Prąd 55/2006, s. 27.

[10] Znak krzyża i pozdrowienie zgromadzenia, Nasz Prąd 55/2006, s. 28-29.

[9] Wstęp – Ritus initiales (Obrzędy wstępne) – Introit (Procesja wejścia), Zrozumieć liturgię…, Nasz Prąd 54/2006, s. 13-15, 18.

2005

[8] Boska liturgia, czyli prawosławne spojrzenie na Eucharystię na podstawie wybranych artykułów ks. Henryka Paprockiego, teologa prawosławnego, Nasz Prąd 51/2005, s. 15-16.

[7] Eucharystia – skarbem Kościoła, Nasz Prąd 51/2005, s. 12.

[6] Eucharystia – współuczestnictwo w kielichu bóstwa Chrystusowego, Nasz Prąd 50/2005, s. 34-35.

[5] Eucharystia w świetle KKK, Nasz Prąd 51/2005, s. 24.

[4] Rola liturgii w formacji seminaryjnej, Nasz Prąd 53/2005, s. 21.

2004

[3] Eschatologicznym wymiarem liturgii, Nasz Prąd 49/2004, s. 32-33.

[2] O literze i duchu w liturgii, Nasz Prąd 48/2004, s. 26-27.

2003

[1] W poszukiwaniu ducha liturgii, Nasz Prąd 45/2003-2004, s. 6-8.


Udział w konferencjach naukowych

2024

Sympozjum naukowe „Przez krzyż do chwały”, Racibórz, 18.05.2024 z referatem pt. „Droga krzyżowa brzeskiej Mistyczki (o kontemplacji czynnej służebnicy Bożej s. Dulcissimy Hoffmann SMI)”.

2023

Sympozjum naukowe pt. „Czas ludzi świeckich w Kościele” organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Księży Sercanów z referatem pt. „Formacja osób świeckich do pełniejszego udziału w liturgii Kościoła” (Kraków, 26.10.2023).

III Kongres 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej, Krotoszyn–Kalisz, 27–28 kwietnia 2023 r. wystąpienie w panelu dyskusyjnym o życiu i działalności bł. męczennika ks. Józefa Stanka SAC (1916–1944). 

2022

XV Warmińskie Seminarium Hagiologiczne pt. „Polscy Słudzy Boży w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)” z referatem pt. „Sługa Boży ks. Stanisław Szumiński SAC” (7.11.2022)

Sympozjum naukowe pt. „Istotne zagadnienia procesu beatyfikacyjnego” z referatem pt. „Dozwolony i niedozwolony kult kandydata na ołtarze – perspektywa prawno-liturgiczna i prawno-kanonizacyjna” (Olsztyn, 7.11.2022).

Sympozjum naukowe „Anioł z Górnego Śląska – ponadczasowy wymiar charyzmatu służebnicy Bożej s.M. Dulcissimy”, Racibórz, 21.05.2022 z referatem pt. „Wpływ duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus na życie wewnętrzne służebnicy Bożej Heleny Hoffmann SMI”.

2021

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 80. Rocznicę chwalebnej śmierci sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego, WSD Ołtarzew, 27-28.11.2021 z referatem pt. „Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński jako duchowy syn św. Wincentego Pallottiego”.


Praca redakcyjna

 • Szulmiński. Miłość potężniejsza niż śmierć, Poznań 2021, ss. 288. Praca zbiorowa pod redakcją ks. prof. Mirosław Mejzner i ks. dr Przemysław Krakowczyk.
 • Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, 2019 – sekretarz redakcji.
 • Misericordia, 2008-2009,2011-2015 – redaktor prowadzący, skład i łamanie.
 • Matka Pocieszenia, 2010-2011 – redaktor, asystent kościelny
 • Nasz Prąd, 2005-2008 – redaktor, skład i łamanie.

Filmografia

2022

Zobacz Anioła (film dokumentalny o obecności św. Michała Archanioła w świecie), zdjęcia i reżyseria ks. Przemysław Krakowczyk, scenariusz Wincenty Podobiński, czas 65 min. produkcja Telewizja Misericordia 2021, koprodukcja z Fundacją Świętego Michała Archanioła, pokaz przedpremierowy na Festiwalu Filmowym Miłosierdzie – kwiecień 2021, premiera kinowa 29.09.2022, nagroda za I miejsce w kategorii filmów dokumentalnych na 37. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów Niepokalana 2022.

2019

Błogosławiony Ryszard Henkes – Śląskie ślady Świadka Prawdy (film dokumentalny), kierownik produkcji, zdjęcia, lektor, scenariusz i reżyseria, premiera sierpień 2019, czas 12 min, produkcja Telewizja Misericordia 2019.

Anioł Dobroci (film dokumentalny poświęcony Służebnicy Bożej s. M. Dulcissimie Hofman), zdjęcia, scenariusz, reżyseria i kierownik produkcji, premiera 23 listopada 2019, czas 57:30, produkcja Telewizja Misericordia 2019.

2016

Błogosławiona Elżbieta Sanna – Ty, o Boże, mnie umiłowałeś, film dokumentalny o bł. Elżbiecie Sannie, scenariusz i reżyseria Przemysław Krakowczyk, czas 30 min., premiera listopad 2016, produkcja Telewizja Misericordia 2016.


Audycje telewizyjne

Światłem pisane (cykl audycji telewizyjnych poświęconych sztuce ikonograficznej), reżyseria Przemysław Krakowczyk, wrzesień 2023 – czerwiec 2024, produkcja Telewizja Misericordia. 

Skarby Kościoła (codzienny cykl audycji poświęcony Świętym Pańskim), reżyseria Przemysław Krakowczyk, produkcja Telewizja Misericordia.

Dobra Nowina na dziś (cykl codziennych audycji radiowo-telewizyjnych), reżyseria Przemysław Krakowczyk od 14.09.2018, prowadzenie, scenariusz i reżyseria od 18.05.2019 do dziś, produkcja Telewizja Misericordia.

Habemus Papam (cykl audycji telewizyjnych), pomysł i kierownik produkcji od grudnia 2018 do dziś, Produkcja Telewizja Misericordia.

Liturgia Godzin (cykl codziennych audycji telewizyjnych), kierownik produkcji od grudnia 2019 do dziś, Produkcja Telewizja Misericordia.

Msza Wszechczasów (cykl 11 odcinków mini serialu telewizyjnego poświęconego mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego), scenariusz i reżyseria, prowadzenie ks. Franciszek Gomułczak SAC, produkcja Telewizja Misericordia 2019.

Liturgia od zakrystii (cykl 52 odcinków poświęconych liturgii), scenariusz i reżyseria, prowadzenie ks. Tomasz Kotulski SAC, produkcja Telewizja Misericordia 2018-2019.

Adwentowe czekoladki, pomysł, scenariusz i reżyseria, prowadzenie Barbara Pielas, produkcja Telewizja Misericordia 2013-2014.


Audycje radiowe

W krainie chorału, cykl cotygodniowych audycji radiowych poświęconych chorałowi gregoriańskiemu, Radio Pallotti.FM.

Poranek Rafia Pallotti FM, cykl audycji śniadaniowych emitowanych w piątki od 8 do 10 na antenie Pallotyńskiego Radia Ewangelizacyjnego Pallotti FM, współprowadząca s. Monika Cecot SAC.

 


Teksty pieśni

2021

Akatyst ku czci św. Wincentego Pallottiego, sł. ks. Przemysław Krakowczyk SAC, m. ks. prof. Antoni Reginek.

Pieśń z okazji Roku Szulmińskiego 2021: Wśród zmienności tego świata, sł. ks. Przemysław Krakowczyk SAC, m. Antyfonarz monastyczny.

O, Różyczko kochana, pieśń ku czci służebnicy Bożej s. M. Dulcissimie Hoffmann, sł. ks. Przemysław Krakowczyk SAC, m. ks. prof. Antoni Reginek.

2020

Witaj, błogosławiony Józefie, pieśń ku czci bł. Józefa Stanka, sł. ks. Przemysław Krakowczyk, m. ks. prof. Antoni Reginek.

Bądźże pozdrowiony, ojcze nasz Józefie, pieśń ku czci bł Józefa Jankowskiego, sł. ks. Przemysław Krakowczyk, m. ks. prof. Antoni Reginek.

2019

Chóry Anielskie śpiewają. Hymn poranny ku czci bł. Ryszarda Henkesa SAC, sł. ks. Przemysław Krakowczyk, m. ks. Przemysław Krawiec.

 


Ikonografia (prace plastyczne)

2024

Chrystus ukrzyżowany, tempera jajeczna na desce

Duchowa przyjaźń, św. Teresa od Dzieciątka Jezus i służebnica Boża s. Dulcissima Hofmann, tempera jajeczna na desce, 25x34cm, [prywatne zbiory] 

2023

Święte Milczenie, tempera jajeczna na desce 21x30cm, [prywatne zbiory] 

Święty Michał Archanioł, tempera jajeczna na desce 21x25cm,  [prywatne zbiory] 

Anioł pustyni, św. Jan Chrzciciel, tempera jajeczna na desce 30x35cm, złoto 23,75 kt, [prywatne zbiory] 

2021

Eleusa. Matka czułej miłości, tempera jajeczna na desce, złoto 23,75 kt, na pulment, 27x35cm, [prywatne zbiory] 2021.

2020

Chrystus w Majestacie, tempera jajeczna na desce, złoto 23,75 kt, oraz złoto białe na instakolu, 50x80cm, [prywatne zbiory] 2020.

Pocałunek Boga. Ikona Świętej Rodziny, tempera jajeczna na desce, złoto 23,75 kt, na pulment, 27x35cm, [prywatne zbiory] 2020.

Błogosławiony Ryszard Henkes, tempera jajeczna na desce, złoto 23,75 kt,, 27x35cm, [prywatne zbiory] 2020.

2019

Święty Wincenty Pallotti, tempera jajeczna na desce, złoto 23,75 kt,, 24,5x30cm, [prywatne zbiory].

Błogosławiona Elżbieta Sanna, tempera jajeczna na desce, złoto 23,75 kt,, 24,5x30cm, [prywatne zbiory].

Święty Wincenty Pallotti, tempera jajeczna na desce, złoto 23,75 kt,, 24,5x30cm, [prywatne zbiory].

2018

Błogosławiona Elżbieta Sanna, tempera jajeczna na desce, 24,5x30cm, [kaplica w Jeziornej Osadzie].

Święty Wincenty Pallotti, tempera jajeczna na desce, 24,5x30cm, [kaplica w Jeziornej Osadzie].

Przemienienie Pańskie, tempera jajeczna na desce, złoto 23,75 kt,, 24,5x30cm, [prywatne zbiory].

2017

Święci Cyryl i Metody, tempera jajeczna na desce, 24,5x30cm, [prywatne zbiory].

NMP Nasza Pani Łaskawa (typ hodegetria), tempera jajeczna na desce, 24,5x30cm, [prywatne zbiory].

Chrystus Pantokrator, tempera jajeczna na desce, 24,5x30cm, [prywatne zbiory – prezent].

2016

Mandylion, tempera jajeczna na desce, format A5 [prywatne zbiory – prezent].

 


Członkostwo

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Misericordia Ożarów Mazowiecki, 2013-.
 • Członek Stowarzyszenia Liturgistów Polskich, 2014-.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 2019-.
 • Członek Komisji Bioetycznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 2022-2023.
 • Przewodniczący Jury (filmy dokumentalne) Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niepokalanów, Maksymiliany 2022.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda za I miejsce w kategorii filmów dokumentalnych dla filmu pt. „Zobacz Anioła” na 37. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów Niepokalana 2022.

 


Zatrudnienie

Instytut Pallottiego (od 2023): Dyrektor Instytutu.

Pallotyński Ośrodek Postulacji (od 2018): Pracownik i Notariusz procesu sł. B. Stanisława Szulmińskiego (2018-2021), Zastępca Dyrektora (2020-2023), Postulator procesu sł. B. Stanisława Szulmińskiego (2021-2023), Dyrektor (od 2023).

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (od 2018): zlecone prace badawcze (2018-2021), Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych (od września 2022).

Fundacja Misericordia Ożarów Mazowiecki (od 2013): Dyrektor Generalny Telewizji Misericordia.